Προφίλ εταιρείας

Η εταιρεία ΔΗΑΜΑΡ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1993 από τον, Μηχ/γο Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Δ. Ατσιδαύτη συνιδρυτή και μέτοχο (1976 - 1996) της ΕΡΑΜΑΡ Ε.Π.Ε. και τροποποιήθηκε το 2012 σε ΔΗΑΜΑΡ Α.Ε.

Η ΔΗΑΜΑΡ Α.Ε. είναι τεχνική και εμπορική εταιρεία με έδρα τα Μελίσσια Αττικής. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν την μελέτη, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία "με το κλειδί στο χέρι", εγκαταστάσεων κλιματισμού, με κλιματιστικά μηχανήματα γενικού κλιματισμού (Comfort) και ειδικού κλιματισμού, όπως κλειστού ελέγχου (CloseControl) και βιομηχανικού τύπου (IndustrialType), καθώς και όλων των ειδών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρολογικών δικτύων για κτίρια και βιομηχανίες.

Αναλαμβάνει επίσης την διαμόρφωση, εντός κτιρίων, χώρων γραφείων και DATACENTERS με ελαφρά χωρίσματα, καθώς και την τοποθέτηση υπερυψωμένου δαπέδου και ψευδοροφής όπου απαιτείται.

Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Γερμανικού Ομίλου STULZ στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1985.

Προϊόντα STULZ :

  • Κλιματιστικές Μονάδες Κλειστού Ελέγχου
  • Κλιματιστικές Μονάδες Βιομηχανικού Τύπου
  • Ψύκτες Νερού
  • Κλιματιστικές Συσκευές Ειδικών Χρήσεων
  • Υγραντές Ατμού - Υπερήχων
  • Κλιματιστικές Μονάδες για οικίσκους και ηλεκτρολογικούς πίνακες
  • Συστήματα Τηλεδιαχείρησης

Στον τομέα των κλιματιστικών μονάδων κλειστού ελέγχου και βιομηχανικού τύπου, η ΔΗΑΜΑΡ Α.Ε. έχει παραδώσει σε λειτουργία 4.500 μονάδες.

Για όλες τις εκτελούμενες εγκαταστάσεις, εφ' όσον απαιτείται, παρέχεται τεχνική υποστήριξη επί 24ωρου βάσεως, με χρόνο απόκρισης σε πιθανές βλάβες τρείς (3) ώρες.